Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 22/6/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai: Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 14-CT/TU
Ngày ban hành 22/06/2021
Ngày hiệu lực 20/06/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 22/6/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai: Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Đảng bộ
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm Chi_thi_ve_tuyen_giao_(finall)20210622040125033_Signed_20210622042606817.pdf