Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai: Kế hoạch tổ chức lực lượng kiểm tra, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác gỗ, lâm sản trái pháp luật tại Vườn quốc gia Hoàng Liên năm 2021
Số ký hiệu văn bản 268/KH-UBND
Ngày ban hành 17/06/2021
Ngày hiệu lực 17/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai: Kế hoạch tổ chức lực lượng kiểm tra, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác gỗ, lâm sản trái pháp luật tại Vườn quốc gia Hoàng Liên năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Quản lý bảo vệ rừng
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm -_KH_kiem_tra_VQG_Hoang_Lien_620210617073726032_Signed_20210617081929006.pdf