Những quy định mới về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động
Lượt xem: 57

Ngày 29/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2021 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2021/TT-BNV), cụ thể:

 1. Bổ sung, sửa đổi về đối tượng hưởng chế độ nâng bậc lương:

  - Quy định mới tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn khi đáp ứng đủ điều kiện:

  + Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

  + Trong hợp đồng lao động có thỏa thuận về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

 2. Bổ sung trường hợp tính xét nâng bậc lương thường xuyên:

- Hiện nay, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV có 04 trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

+ Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động;

+ Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

+ Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

+ Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

- Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV bổ sung 01 trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên là “thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự”.

- Như vậy, từ ngày 15/8/2021, có 05 trường hợp được tính vào thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên.

Ảnh minh họa

3. Sửa đổi, bổ sung về số lần được nâng bậc lương trước thời hạn:

- Tại điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013 quy định: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh”.

- Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 03/2021 sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013 quy định:Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ”.

Như vậy, kể từ ngày 15/8/2021, không thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn 02 lần liên tiếp do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà không phân biệt trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Lê Tuấn – Phòng Kế hoạch Tài chính 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image


 

Thống kê truy cập
 • Đang online: 18
 • Hôm nay: 141
 • Trong tuần: 1,470
 • Tất cả: 593,107
Đăng nhập