về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Số ký hiệu văn bản 28-CT/TW ngày 25/12/2023
Ngày ban hành 25/12/2023
Ngày hiệu lực 25/12/2023
Trích yếu nội dung về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm sy-645-ct-28-ve-tang-cuong-cong-tac-cham-soc-giao-duc-va-bao-ve-tre-em.signed.pdf