V/v tiếp tục thực hiện cấp CCCD; thu nhận kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử
Số ký hiệu văn bản 5536/UBND-KSTT ngày 30/10/2023
Ngày ban hành 30/10/2023
Ngày hiệu lực 30/10/2023
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục thực hiện cấp CCCD; thu nhận kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_DT_VB_UBND_tinh_ve_tiep_tuc_ch20231030104509286_Signed_20231031072925201.pdf