Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 1/2/2023 về ban hành Quy chế làm việc Ban chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 1/2/2023
Ngày ban hành 01/02/2023
Ngày hiệu lực 01/02/2023
Trích yếu nội dung Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 1/2/2023 về ban hành Quy chế làm việc Ban chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quản lý bảo vệ rừng
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 0_-_quyet_dinh_ban_hanh_qu_che_l20230201040941844_signed_20230201043446144.pdf