Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/01/2023 về việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch xây dựng và Nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/01/2023
Ngày ban hành 17/01/2023
Ngày hiệu lực 17/01/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/01/2023 về việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch xây dựng và Nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực lĩnh vực khác
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 0_2023-01-17_-67-_2023011704104420230117041058186_signed_20230118113702362_000.00.36.h38.pdf