CHỉ THỊ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2023
Số ký hiệu văn bản 17/CT-UBND
Ngày ban hành 20/12/2022
Ngày hiệu lực 20/12/2022
Trích yếu nội dung CHỉ THỊ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2023
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực lĩnh vực khác
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm giai-phap-phat-trien-ktxh.pdf