Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nôngnghiệp trên địa bàn tỉnh Lào cai
Số ký hiệu văn bản số 26/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/10/2022
Ngày hiệu lực 18/10/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nôngnghiệp trên địa bàn tỉnh Lào cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 0_152022NQ_SUA_DOI_26_(final)_2020221020091001566_Signed_20221020092234364.pdf