Số: 30/NQ-HĐND, ngày 18/10/2022 NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh,phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản Số: 30/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/10/2022
Ngày hiệu lực 18/10/2022
Trích yếu nội dung Số: 30/NQ-HĐND, ngày 18/10/2022 NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh,phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Xây dựng - Đầu tư
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 0_03_NQ_ke_hoach_dau_tu_cong_ky_20221020091312144_Signed_20221020092237473.pdf
1_03_bieu_DTC_2210190424072020_220221020091317879_Signed_20221020092237473.pdf