Nghị quyết Quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 07/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2017
Ngày hiệu lực 01/08/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Công tác hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm nq07.pdf