Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 09-NQ/TU
Ngày ban hành 24/04/2017
Ngày hiệu lực 24/04/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Quản lý bảo vệ rừng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm 133_nghi_quyet_cua_btv_tinh_uy_ve_phat_trien_ln_ben_vung_tinh_lc_giai_doan_2016_den_2020_20170505031220320320.pdf