Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 20/2/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 02/CĐ-UBND
Ngày ban hành 20/02/2022
Ngày hiệu lực 17/02/2022
Trích yếu nội dung Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 20/2/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 0_cong_dien_tang_cuong_chong_dic20220220115524585_signed_20220220030159795_000.00.36.h38.pdf