Nghị quyết số 133/2020/QH14 của Quốc hội : Về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 133/2020/QH14
Ngày ban hành 17/11/2020
Ngày hiệu lực 17/11/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 133/2020/QH14 của Quốc hội : Về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-so-133-cua-quoc-hoi-ve-ngay-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026.pdf