Tổng số: 222
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
31/KH-VQG 17/08/2021 Kế hoạch số 31/KH-VQG ngày 17/8/2021 của Vườn quốc gia Hoàng Liên: Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt II năm 2021 Tải về
142/QĐ-VQG 13/08/2021 Quyết định số 142/QĐ-VQG ngày 13/8/2021 của Vườn quốc gia Hoàng Liên: Quyết định thành lập Ban biên tập cuốn sách “Vườn quốc gia Hoàng Liên, 20 năm xây dựng và phát triển (12/7/2002-12/7/2022)” Tải về
30/KH-VQG 13/08/2021 Kế hoạch số 30/KH-VQG ngày 13/8/2021 của Vườn quốc gia Hoàng Liên: Kế hoạch biên soạn bổ sung và tái bản cuốn sách “Vườn quốc gia Hoàng Liên, 20 năm xây dựng và phát triển (12/7/2002-12/7/2022)” Tải về
512-CV/TU 07/08/2021 Công văn số 512-CV/TU ngày 07/8/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai: Công văn về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
05/CĐ-UBND 02/08/2021 Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai: Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 Tải về
3475/UBND-NLN 29/07/2021 Văn bản số 3475/UBND-NLN ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai: Văn bản về việc tăng cường hoạt động phối hợp giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2021 Tải về
38/2021/QĐ-UBND 16/07/2021 Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai: Quyết định ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
15/CT-UBND 01/07/2021 Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai: Chỉ thị về việc tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
14-CT/TU 22/06/2021 Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 22/6/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai: Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
2648/UBND-VX 18/06/2021 Văn bản số 2648/UBND-VX ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai: Văn bản V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
12345678910...